รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

  • -
s__22724626

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

untitled-1

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility