นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

  • -
33197

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

page

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility