นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ เรื่อง Precongress Transurethral Enucleation of porstate gland :points of techingue

  • -
30567

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ เรื่อง Precongress Transurethral Enucleation of porstate gland :points of techingue

page

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ เรื่อง Precongress Transurethral Enucleation of porstate gland :points of techingue” โดยมีนายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ยูโรเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า (หน้าอาคารEMS)ฯ โรงพยาบาลราชวิถีฯวันที่ 26กรกฏาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility