ครอบครัวเลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  • -
dsc_3485

ครอบครัวเลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ครอบครัวเลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบโครงการศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนตับในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ

dsc_3486

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility