คุณยุทธพงษ์-คุณรัศมี เลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  • -
dsc_3470

คุณยุทธพงษ์-คุณรัศมี เลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

คุณยุทธพงษ์-คุณรัศมี  เลิศวิโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบdsc_3474

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility