ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดอบรมในโครงการราชวิถีทำดี “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช”

  • -
s__18726919

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดอบรมในโครงการราชวิถีทำดี “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช”

s__18726915

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดอบรมในโครงการราชวิถีทำดี เรื่อง “สมดุลชีวิต พิชิตด้วยมณีเวช” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมณีเวช นายแพทย์นภดล นิงสานนท์ ที่มาให้ความรู้ในการสร้างสมดุลให้กับร่างกายพร้อมท่าการบริหารร่างกายอย่างง่ายๆ ตามแบบฉบับของมณีเวช ที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกวันเพื่อจัดสมดุลร่างกายให้พร้อมเผชิญกับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน โดยมีจิตอาสากลุ่มต่างๆ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

untitled-1

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility