โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและชมรมพุทธศาสน์ เชิญชวนร่วมงาน พิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธเมตตา” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility