ขอเชิญแพทย์,พยาบาลเข้าร่วมประชุม Pre-congress : Transurethral Enucleation of prostate gland : Points of technique

  • -
website

ขอเชิญแพทย์,พยาบาลเข้าร่วมประชุม Pre-congress : Transurethral Enucleation of prostate gland : Points of technique

s__9461764

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ MIS Urology Rajavithi ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Pre-congress : Transurethral Enucleation of prostate gland : Points of technique วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมผ่าตัดทางกล้อง อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณช่อแก้ว / คุณธัญญชล งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 081 819 2189 , 02 354 8142

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility