นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง Emergency upper Gi Endoscopy Workshop

  • -
29451

นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง Emergency upper Gi Endoscopy Workshop

page

นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัตรการ เรื่อง Emergency upper Gi Endoscopy Workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2,3และแพทย์ผู้สนใจ โดยมีแพทย์หญิงกรรณิการ์ เลาหวิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 18 กรกฏาคม 2561เวลา 9.00น.ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า  (หน้าอาคาร Ems)โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility