คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ได้กล้าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

  • -
28648

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ได้กล้าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

page

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ได้กล้าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้เมื่อเวลา10.00น.พร้อมมีการมอบของที่ระลึกให้กับคณะที่มาดูงานและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติฯตอนบ่ายเดินทางมาดูหน้าการตามสถานที่ต่างๆตามหน่วยงานที่กำหนอดไว้

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility