นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ TQM

  • -
28437

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ TQM

page

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ TQM โดยมี ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกระจกชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11กรกฏาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility