ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี จัดคาราวานการแพทย์เฉพาะทางสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

  • -
s__22659079

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี จัดคาราวานการแพทย์เฉพาะทางสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

s__22659079

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้องโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดโครงการ “คาราวานการแพทย์เฉพาะทางสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับสุขภาพประชาชนในเขตบริการสุขภาพโดยการผ่าตัดทางกล้อง” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี และแพทย์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

untitled-1

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility