คุณสวาสดิ์ คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ และครอบครัวปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนโครงการ “ศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”

  • -
%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98

คุณสวาสดิ์ คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ และครอบครัวปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนโครงการ “ศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98

คุณสวาสดิ์ คุณประพีร์ คุณภวดี คุณผวราภรณ์ คุณรัชนีวิภา คุณสุวดี คุณโอฬาร และคุณปรมพร ปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโครงการ “ศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกมล สินธวานนท์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility