รพ.ราชวิถี เตรียมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 วันที่ 17-18 ส.ค. 61 ณ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility