คุณมณิสุดา เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน)

  • -
dsc_2215

คุณมณิสุดา เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน)

dsc_2218

คุณมณิสุดา  เข็มเจริญ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เมื่อวันทีึ่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility