นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)

  • -
28078

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)

page

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร10วัน)วันที่ 9-20 กรกฏาคม2561โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility