นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

  • -
img_4548

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

pageนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยมีสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยใน CKD clinicและPalliative care จากเขตสุขภาพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility