นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤติ โดยมีคุณจรูญ ปิดทะเหล็ก

  • -
27679

นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤติ โดยมีคุณจรูญ ปิดทะเหล็ก

pageนายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิกฤติ โดยมีคุณจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 5 กรกฏาคม2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility