โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001หลักสูตร IT AUDIT WORKSHOP มาตรฐาน ISO/IET

  • -
27312

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001หลักสูตร IT AUDIT WORKSHOP มาตรฐาน ISO/IET

page

วันนี้เมื่อเวลา9.00 น นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001หลักสูตร IT AUDIT WORKSHOP มาตรฐาน ISO/IET โดยมีนางสาวกชพร น้ำค้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกิจกรรม ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯวันที่3กรกฏาคม2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility