วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แพทย์ประจำบ้าน /แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ ๑

  • -
dsc_2119

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แพทย์ประจำบ้าน /แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ ๑

ณ ห้องประชุม EMS  ชั้น ๔ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.พุทธิพร เย็นบุตร หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวรายงาน

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility