ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดลำใส้ใหญ่และทวารหนักด้วย ERAS Program รุ่นที่ ๑

  • -
27-6-2561-15-44-44

ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดลำใส้ใหญ่และทวารหนักด้วย ERAS Program รุ่นที่ ๑

ช่่วงเช้า วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ผศ.นพ.สมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดลำใส้ใหญ่และทวารหนักด้วย ERAS Program รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมห้องผ่าตัด ชั้น ๒ ตึกEMS

27-6-2561-15-44-44

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility