ลูกหลานและญาติมิตร คุณวรนุช กิตติโสภากูร บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

  • -
dsc_1915

ลูกหลานและญาติมิตร คุณวรนุช กิตติโสภากูร บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑dsc_1918

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility