ช่วงเช้าของ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

  • -
dsc_1857

ช่วงเช้าของ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

page

ช่วงเช้าของ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กล่าวรายงาน

 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility