วันนี้เมื่อเวลา8.30 น.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ

  • -
25031

วันนี้เมื่อเวลา8.30 น.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ

วันนี้เมื่อเวลา8.30 น.นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ
โดยมีคุณลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 -22 มิถุนายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility