ดร.จารุวรรณ หมั่นมี ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • -
website

ดร.จารุวรรณ หมั่นมี ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ad-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99

ดร.จารุวรรณ หมั่นมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานวิจัยทางการแพทย์ ไปนำเสนอผลงาน เรื่อง  “Trends in Research, five year experiences in a tertiary referral hospital”  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 6th International Conference on Medical Informatics and Telemedicine ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility