รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ

  • -
%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92_0010

รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ

untitled-1

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยจักษุ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (หญิง) และงานจุลชีววิทยา เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Please follow and like us:

Accessibility