ช่วงเช้าของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี ๒๕๖

  • -
dsc_1465

ช่วงเช้าของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี ๒๕๖

 

pageช่วงเช้าของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี ศ.คลิกนิก นพ.วีระศักดิ์์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี่ กล่าวรายงาน

 

Please follow and like us:

Accessibility