วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีรำลึก 107ปีชาตกาลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

  • -
22068

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีรำลึก 107ปีชาตกาลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

page

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีรำลึก 107ปีชาตกาลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว โดยมีคุณกัลยา ธรรมคุณ นายกสมาคมศิษย์ วพบ.กรุงเทพเป็นผู้กล่าวรายงาน เวลา9.30น. มีการเสวนา  เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยจากประวัติชีวิตคุณหมอเสม โดย ศ.นพ.พันพิษณ์ุ สาครพันธ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศัลยกรรมหัวใจ เล่าถึงเรื่องราวต่างในอดีตที่มีมา ณ ห้องประชุมชั้น12(ห้องกระจก)อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility