เมื่อเวลา๐๙.๐๐น. นพ.สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา

  • -
dsc_0053

เมื่อเวลา๐๙.๐๐น. นพ.สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา

page

เมื่อเวลา๐๙.๐๐น.  นพ.สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility