การต้อนรับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าศึกษาดูงาน ระบบ QueQ Application

  • -
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

การต้อนรับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าศึกษาดูงาน ระบบ QueQ Application

วันนี้ (28 พ.ค.61)
นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล
นายแพทย์บรรจบ อริยะบุญศิริ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี

ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางเข้าดูระบบจัดการคิวอัจฉริยะ (QueQ Application) ณ แผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชวิถี

40436

Please follow and like us:

Accessibility