วันนี้เวลา9.00น คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสื่อสารความคิดเห็นจากภาคประชาชนแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

  • -
21196

วันนี้เวลา9.00น คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสื่อสารความคิดเห็นจากภาคประชาชนแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

วันนี้เวลา9.00น คุณอัจฉรา อักษรวิทย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสื่อสารความคิดเห็นจากภาคประชาชนแก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายอธิป สัตยาอภิธาน ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน

page

Please follow and like us:

Accessibility