นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ management of posterior urethral stricture และ สาธิตการผ่าตัด PCNL ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • -
website

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ management of posterior urethral stricture และ สาธิตการผ่าตัด PCNL ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ management of posterior urethral stricture และ สาธิตการผ่าตัด PCNL ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ในงานประชุม second scientific conference of Lao urologic association (LUA) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Please follow and like us:

Accessibility