นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ” การผ่าตัดส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมากแบบทั้งต่อม” ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • -
website

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ” การผ่าตัดส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมากแบบทั้งต่อม” ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a8นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ การผ่าตัดส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมากแบบทั้งต่อม (transurethral anatomical enucleation of prostate : TUAEP) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ในงานประชุม second scientific conference of Lao urologic association (LUA) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Please follow and like us:

Accessibility