เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ” การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช”

  • -
dsc_9772

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ” การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช”

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ” การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น๒ ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

page

Please follow and like us:

Accessibility