การเสวนา “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8” ณ รพ.ราชวิถี

  • -
s__9502768

การเสวนา “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8” ณ รพ.ราชวิถี

untitled-1

นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานเสวนา “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8” ในโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ของ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ เสริมสร้างกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีแพทย์หญิงสิริมา เอื้อศรีธนากร และ แพทย์หญิงกุลธิดา มณีนิล จากโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมการเสวนาด้วย นอกจากนี้ยังมีการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งให้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษา สำหรับการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ : https://th-th.facebook.com/survivorplanner/

Please follow and like us:

Accessibility