วันนี้เมื่อเวลา8.00น คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิณสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล

  • -
20068

วันนี้เมื่อเวลา8.00น คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิณสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล

page

วันนี้เมื่อเวลา8.00น คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิณสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล วันที่ 16-17พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมพญาไท

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility