รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมสรุปผลการนิเทศเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ณ รพ.ราชวิถี

  • -
s__8101915

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมสรุปผลการนิเทศเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ณ รพ.ราชวิถี

111490

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมสรุปผลการนิเทศเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility