ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขานรีเวช จัดโครงการการประชุมวิชาการประจำปี

  • -
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขานรีเวช จัดโครงการการประชุมวิชาการประจำปี

🌐 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขานรีเวช ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการ ประจำปีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เรื่อง “4th RGE Gynecologic Endoscopy congress in ASEAN”

🌐 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชให้กว้างขวาง ภายใต้ความถูกต้อง และปลอดภัยต่อผู้ป่วย

🌐 การอบรมนี้จะจัดขึ้น วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

🌐 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี71677 71679

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility