รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร ณ รพ.ราชวิถี

  • -
s__8077322

รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร ณ รพ.ราชวิถี

untitled-1

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility