วันนี้เมื่อเวลา 10 น.มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
19044

วันนี้เมื่อเวลา 10 น.มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

page

วันนี้เมื่อเวลา 10 น.มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีได้กล่าวถึงการสร้างอาคารศูนย์การแพทย์และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวถึงการวินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวถึงการรับส่งต่อผู้ป่วยส่องกล้องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศและด้านการพยาบาล คุณกัลยา ธรรมคุณ นายกสมคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กล่าวถึง วัตถุประสงค์และกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ( ห้องกระจก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility