เช้าวันนี้เมื่อเวลา8.30นาที คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  • -
18226

เช้าวันนี้เมื่อเวลา8.30นาที คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

page

เช้าวันนี้เมื่อเวลา8.30นาที คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีคุณอัจฉรา สัตยวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลอายุรกรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปาริชาติ วันที่ 3-4พฤษภาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility