อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 8

  • -
s__7684107

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 8

untitled-1

คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 8 เพื่อให้บุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติงานในศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลต่างๆ  และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี ในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility