คุณชัชนันท์ คำวัน และหลานๆ กลุ่มซางตาครู้สคอนแวนท์ มอบหมอนและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

  • -
website

คุณชัชนันท์ คำวัน และหลานๆ กลุ่มซางตาครู้สคอนแวนท์ มอบหมอนและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

website-1

คุณชัชนันท์ คำวัน และหลานๆ กลุ่มซางตาครู้สคอนแวนท์ มอบหมอนสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยหลังผ่าตัด (ใช้ในการประคองแผลผู้ป่วยลดความเจ็บปวดจากการไอ) จำนวน 14 ใบ และชุดที่ใช้สำหรับอาบน้ำ เช็ดตัวผู้ป่วย จำนวน 400 ชุด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยมี คุณบุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility