รพ.ราชวิถี ร่วมจัดงานมหกรรมคุณภาพ

  • -
ok-110409

รพ.ราชวิถี ร่วมจัดงานมหกรรมคุณภาพ

ok-110664

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบวุฒิบัตรในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 , มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 , มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2561 และมหกรรมโครงการคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 30 เมษายน 2561

ในการนี้ คุณบุญชื่น อิ่มมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ บูรณาการเพื่อเพิ่มคุณค่าในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ อีกด้วย

ok-s__85680157

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility