ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก

  • -
1

ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก

2

3

4

ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเภทผู้ป่วยนอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมบัญชีกลาง
โทร 02 270 6400
www.cgd.go.th

http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.22566_1_BCS_1_pdf

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility