นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัด ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

  • -
ok-s__5242897

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัด ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ok-img_5991 ok-img_5998

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลสิริ-อุดม) การประกวดวิดีโอการผ่าตัดเรื่อง : surgical technique of transurethral anatomical enucleation of prostate (TUAEP) step by step ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 30 ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility