ห้องสมุดแจ้งเปลี่ยนอีเมลขอบทความทางการแพทย์

  • -

ห้องสมุดแจ้งเปลี่ยนอีเมลขอบทความทางการแพทย์

Tags : 

ห้องสมุดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลขอบทความทางการแพทย์จากเดิม raja_lib@hotmail.co.th เปลี่ยนเป็นอีเมลใหม่ คือ raja_lib@hotmail.com

จึงขอแจ้งให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ของโรงพยาบาลราชวิถีทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมลเดิมจะไม่มีเจ้าหน้าดูแลแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด หรือโทร.3421,3422

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility