COE ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน

  • -
62997

COE ด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน

untitled-1

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผ่าตัดทางกล้องสู่ประชาคมอาเซียน “Endoscopic spinal Surgery for ASEAN People” ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดทางกล้อง สาขาออร์โธปิดิกส์ ในภูมิภาคอาเซียน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility