ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง

  • -
img_8222

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมี คุณ อัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯpage

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility