โครงการ Happy Money กระทรวงสาธารณสุข

  • -
%e0%b8%9b%e0%b8%81-happy-money

โครงการ Happy Money กระทรวงสาธารณสุข

happy money program

บุคลากรราชวิถีที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Happy Money กับธนาคารไทยพาณิชย์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

กรณีรีไฟแนนซ์ ขอรับแบบฟอร์มภายในสิ้นเดือนมีนาคม ส่วนการกู้ยืมทั่วไปหมดเขตภายในปี 2563

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility